Nước ép bổ dưỡng từ hỗn hợp cỏ lúa mì, thơm, tỏi và củ dền.