Bất cứ hình ảnh nào đem đến sự bình an đều có thể là nguồn năng lực tâm linh để ta dựa vào.