Một trái tim chứa đầy nhân ái sẽ đưa ra cách giải quyết vô cùng nhân ái.