“Quét” từng bộ phận của cơ thể từ đỉnh đầu cho đến gót chân, tạm dừng trên khu vực bị đau và hít thở sâu vài lần. Hãy tưởng tượng bạn đang trút bỏ nỗi đau hoặc thả cho nó đi… cho đến khi cơn đau lắng dịu xuống…