Thực hành lo lắng trong khung thời gian định sẵn để cân bằng cuộc sống.