Tha thứ cho người khác, trước hết là vì sự bình yên của chính mình. Oán giận phải rời đi để cho những niềm vui, cho những ấm áp, yêu thương có thể ùa vào, xoa dịu tâm hồn ta.