Thai giáo bằng ánh sáng giúp thai nhi phát triển thị giác.