Thiền căn bản hơi thở ý thức, phù hợp với mọi lứa tuổi.