Chúng ta hoà vào thiên nhiên với lòng biết ơn sâu sắc.