Thở có ý thức sẽ giúp ta rèn luyện sự tập trung, khiến chúng ta trở thành “đồng minh” với sự im lặng. Và như vậy, từng chút một, ta sẽ nuôi dưỡng được sự bình an nội tâm cho mình.