Khi bạn có đủ tự trọng, thì dù bất kỳ điều gì xảy xa, bạn vẫn đối xử với chính mình bằng tình yêu, sự quan tâm và tôn trọng.