Sáng tạo là món quà mà tạo hóa ban tặng tất cả mọi người.