Ánh sáng bên trong tâm hồn là vẻ đẹp thật sự của con người.