Thay vì tạo ra căng thẳng, giận giữ hoặc ức chế, nếu biết xử lý khéo léo, những xung đột có thể là cơ hội giúp cho mối quan hệ ngày càng thân mật và sâu sắc hơn.