Âm nhạc giúp chữa lành những tổn thương bên trong bạn.