Người thành công tạo thêm thời gian làm việc thế nào?

Mỗi chúng ta đều chỉ có 24 giờ mỗi ngày; thế nhưng, những người thành công – tỷ phú, triệu phú trên thế giới chẳng hạn – lại có thể giải quyết rất nhiều việc mỗi ngày. Và tất nhiên, mọi việc họ làm đều đem lại kết quả tối ưu. Vậy, bí quyết của […]