Lắng Nghe Chính Mình Là Gì? Ý Nghĩa Của Việc Lắng Nghe Chính Mình

thực hành lắng nghe chính mình

I. Lắng nghe chính mình là gì? Lắng nghe chính mình là một trong những tiền đề để chúng ta luyện tập “lắng nghe” người khác bằng tâm, chứ không phải bằng kỹ năng giao tiếp đơn thuần. Tuy nhiên, lắng nghe chính mình không đơn giản như việc ta soi mình trong gương để […]