Test Trắc Nghiệm Rối Loạn Giấc Ngủ PSQI Online Miễn Phí

Trắc nghiệm rối loạn giấc ngủ PSQI

Rối loạn giấc ngủ là một nhóm các bệnh lý mà người bệnh gặp phải các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng, thời gian hoặc thời lượng giấc ngủ và ảnh hưởng đến khả năng hoạt động khi thức. Những rối loạn này nếu không được can thiệp kịp thời sẽ dẫn đến sự […]