Hãy là người phán xử của chính mình

Có vẻ như, đa phần chúng ta đều dành nhiều tâm tư cho việc xây dựng kế hoạch phát triển bản thân. Chúng ta mong muốn được công nhận. Chúng ta hướng đến thành công. Chính vì thế mà chúng ta sẵn sàng hạn chế thời gian giải trí để cố hoàn thành công việc […]