Thiền đâu chỉ là ngồi

Với nhiều người, hễ nói đến thiền, chúng ta liền liên tưởng đến việc khoanh chân, ngồi yên một chỗ hàng giờ. Và điều này ít nhiều khiến ta ngần ngại.  Qua nhiều kết quả nghiên cứu cũng như thực tế đã chứng minh, thiền đem lại vô số lợi ích. Việc thực hành thiền […]