Retreat Kết Nối Bình An

24 -25/02 vừa qua, AN Space kết hợp với Ban chấp hành Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA) tổ chức Retreat Kết Nối Bình An tại Đà Lạt. Chuyến đi được tổ chức với mong muốn tạo cơ hội để các thành viên quay trở về kết nối sâu sắc với thiên nhiên, chạm vào […]