Trí tuệ cảm xúc là gì?

Trí tuệ cảm xúc là gì?

Nhà tâm lý học, tác giả Daniel Goleman từng nói rằng, “một người lãnh đạo thành công chiếm 80% đến 100% là EQ”. Và Gardmer, cha đẻ của “Thuyết trí thông minh đa dạng” từng nhấn mạnh về EQ thế này: “Nhiều người có IQ 160 làm việc không bằng những người IQ không vượt quá […]

Trí tuệ cảm xúc có thể bảo vệ trái tim của chúng ta

Blog - Sức khoẻ tinh thần

Nghiên cứu cho thấy trái tim của chúng ta bị tác động về mặt thể chất bởi cảm xúc và tâm trạng. Chánh niệm có thể thúc đẩy các cảm xúc tích cực, nuôi dưỡng và bảo vệ trái tim. Trong hàng thiên niên kỷ, trái tim đã được miêu tả là nơi chứa đựng […]