AN Space ký thỏa thuận hợp tác với Công đoàn Y Tế

AN Space ký thỏa thuân hợp tác với Công đoàn Y tế

Công đoàn Y tế Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao và ký thỏa thuận hợp tác với AN Space để AN có cơ hội tiếp cận và triển khai chăm sóc sức khỏe thân tâm cho 550.000 cán bộ ngành y tế bao gồm các Y – Bác sĩ và CBCNV. Đây chính […]