Tại sao chúng ta cần phải ngủ?

Giấc ngủ là một trong những yếu tố giúp con người có sức khoẻ tốt. Trên thực tế, chúng ta cần ngủ để tồn tại – giống như chúng ta cần thức ăn và nước uống. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi chúng ta dành một phần ba cuộc đời để ngủ.  Nhiều […]

Trắc nghiệm Khả năng nhận diện hiện tại

Trắc nghiệm Khả năng nhận diện hiện tại

Đối với mỗi người, khả năng nhận diện hiện tại có vai trò rất quan trọng trong đời sống hàng ngày, dù chúng ta có quan tâm hay không. Trước hết, nó cho chúng ta biết về khả năng tự nhận thức: chúng ta ý thức về những gì đang diễn ra trong chính mình, […]