Đưa lối sống Mindfulness vào đời sống gia đình

đưa lối sống mindfulness và đời sống gia đình

“Mindfulness” hay chánh niệm là nội dung đang được quan tâm trong giai đoạn hiện nay, khi cuộc sống có quá nhiều khó khăn, áp lực tinh thần. Mindfulness có nghĩa là biết những gì mình đang làm và tập trung toàn bộ ý thức vào việc ấy. Đưa lối sống mindfulness vào đời sống […]