Sân trường nhạt nắng…

Khi trải đủ những ồn ào, vội vã của thành phố hoa lệ, đứa học trò tỉnh lẻ về lại trường xưa, nơi có gốc bàng già vẫn kiên nhẫn xòe bóng, thơ thẩn dạo quanh sân trường hửng nắng… Nghe nhớ, nghe thương, nghe vời vợi một nỗi buồn! Hồi đó, lớp học thấp […]