Quản lý thời gian 

Chúng ta ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Nhưng bằng cách nào đó, một số người dường như luôn có đủ thời gian để làm mọi thứ họ muốn. Trong khi những người khác thì vội vã, bận rộn và lúc nào cũng trong tình trạng“quá tải”. Kỹ năng quản lý thời gian […]