Retreat Kết Nối Bình An

24 -25/02 vừa qua, AN Space kết hợp với Ban chấp hành Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA) tổ chức Retreat Kết Nối Bình An tại Đà Lạt. Chuyến đi được tổ chức với mong muốn tạo cơ hội để các thành viên quay trở về kết nối sâu sắc với thiên nhiên, chạm vào […]

Đừng dán nhãn người khác

Chúng ta từng bị dán nhãn chưa? Nếu thành thật trả lời, thì có lẽ, ai trong chúng ta cũng sẽ nói “có”. Một vài người gọi chúng ta là “con của ai đó”, “mẹ của ai đó”, “người làm việc này”; hoặc tệ hại hơn nữa là “người đã gây ra điều đáng tiếc […]