AN Space ký thỏa thuận hợp tác với Công đoàn Y Tế

AN Space ký thỏa thuân hợp tác với Công đoàn Y tế

Công đoàn Y tế Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao và ký thỏa thuận hợp tác với AN Space để AN có cơ hội tiếp cận và triển khai chăm sóc sức khỏe thân tâm cho 550.000 cán bộ ngành y tế bao gồm các Y – Bác sĩ và CBCNV. Đây chính […]

Trắc Nghiệm: Kiểm Tra Mức Độ Căng Thẳng Nhận Thức (PSS)

Trắc nghiệm: Đo mức độ căng thẳng với PSS

Căng thẳng, mệt mỏi là tình trạng hầu hết mọi người đều trải qua khi gặp các vấn đề rắc rối trong đời sống, công việc. Nếu vấn đề tâm lý này kéo dài liên tục thì hoạt động sinh hoạt, làm việc của bạn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngoài ra, tình trạng […]