Nuôi dưỡng lòng từ bi với bản thân 

Nuôi dưỡng lòng từ bi với bản thân 

Từ bi với chính mình là hướng tình thương, lòng trắc ẩn vào bên trong. Thay vì phê bình, phán xét bản thân khi chúng ta thất bại, phạm sai lầm, ta chọn tử tế và khoan dung với chính mình. Thực hành từ bi với chính mình giúp chúng ta hạnh phúc hơn, phục […]