Bài Test Trầm Cảm Sau Sinh Online EPDS 2023

Trắc Nghiệm: Đánh Giá Mức Độ Trầm Cảm Sau Sinh (EPDS)

I. Trầm cảm sau sinh là gì? Những người bị trầm cảm sau sinh trải qua những thăng trầm về cảm xúc, thường xuyên khóc, mệt mỏi, cảm giác tội lỗi, lo lắng và có thể gặp khó khăn trong việc chăm sóc con mình. Trầm cảm sau sinh có thể được điều trị bằng thuốc […]