Cứ vươn lên như loài hoa dại

Cứ vươn lên như loài hoa dại

Không cần phải rực rỡ như hoa hồng, hoa cẩm chướng để được trưng bày ở nơi nhiều người nhìn; cứ là một nhành hoa dại thôi – tự do và ung nhiên tỏa sáng…