Cho đi rồi nhận lại gì

Cho đi rồi nhận lại gì

Cho và nhận là quy luật của nhân quả; nhưng trên hết, ngay khoảnh khắc sẵn sàng cho đi, ta vốn đã được nhận cảm giác bình an và hạnh phúc.

Rèn tâm khỏe bằng cách cho đi

Rèn tâm khỏe bằng cách cho đi

Hiến tặng, hay cho đi, không nhất thiết phải là những khoản tiền lớn, không phải những việc làm quá to tát; chỉ cần sự thành thật, chân thành và tất cả lòng tử tế, ta luôn có thể là người sống cho đi.