7 Bước quản lý căng thẳng và phương pháp phục hồi

7 BƯỚC QUẢN LÝ CĂNG THẲNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHỤC HỒI.

Trong thời kỳ được gọi là VUCA với nhiều đặc tính không có sự ổn định, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ của các điều kiện sống và tình huống trong thời đại ngày nay; căng thẳng, lo âu là điều không thể tránh khỏi. Nên chưa khi nào mà sự hiểu biết […]