Cần có một tấm lòng

Thế giới rộng lớn là vậy, nhưng những gì ấm áp nhất chính là những điều gần gũi nhất. Cuộc đời mênh mông thế, nhưng cuối cùng, chỉ có tấm lòng, sự tử tế là đáng giá hơn tất thảy.  “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? […]