Quan niệm về bản thân là gì?

Mời bạn lắng nghe một câu chuyện ngắn từ AN Space để có sự hình dung về khái niệm “quan niệm bản thân” 1. Quan niệm về bản thân là gì? Quan niệm về bản thân là cách chúng ta nhận thức các hành vi, khả năng và các đặc điểm độc nhất của mình. […]