Thiền trà chia sẻ: Dinh dưỡng cân bằng dành cho người bận rộn

Ngày 29/08 vừa qua AN Space và Ban chấp hành các thời kỳ của hội doanh nhân trẻ Hồ Chí Minh (YBA) tiếp tục kết hợp tổ chức buổi thiền trà thứ ba với chủ đề “Dinh dưỡng cân bằng dành cho người bận rộn”. Diễn giả đồng hành cùng chương trình lần này là […]