Tết xưa – Tết nay

Hồi còn nhỏ… Chưa đứa nào nghĩ tới chuyện đi xa, nên cả đám cứ quẩn quanh theo chân ba mẹ. Theo ba đi chặt lá chuối về rửa rồi phơi; chạy loanh quanh chút lại vô ngồi chồm hổm trước xô nước ngâm lạt, sốt ruột hỏi, “khi nào mới được chẻ lạt vậy, […]