Khẳng định bản thân bằng giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi là gì và tại sao chúng ta cần tự khẳng định giá trị cốt lõi của bản thân? Giá trị cốt lõi có thể là bất cứ điều gì – lòng trắc ẩn, sự cống hiến trong công việc, tính trung thực, khiếu hài hước… Miễn chúng có thật thì chúng […]