Nhật ký biết ơn

Nhật ký biết ơn

Lòng biết ơn chính là liều thuốc diệu kỳ để giải độc cho những tổn thương, đau khổ của con người. Có thể nói rằng, đó là con đường nhanh nhất và đơn giản bậc nhất để chạm đến bình an và hạnh phúc. Tôi nên biết ơn vì điều gì? Khi tâm trạng bất […]