Liệu pháp viết – 4 ngày chuyển hóa cùng viết chữa lành

Liệu pháp Viết là một dạng thức trong các liệu pháp biểu đạt. Trong những năm gần đây, phương pháp viết chữa lành đang được cân nhắc nhiều hơn và được áp dụng phổ biến hơn trong tiến trình chuyển hóa của chúng ta. Tiến sĩ James W. Pennebaker và phương pháp “Viết biểu đạt” […]