AN Space trình bày tại Hội nghị Khoa học Toàn quốc 2023

AN Space trình bày tại Hội nghị Khoa học Toàn quốc 2023

Vào ngày 30/03, AN Space vinh dự được trình bày Giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện Thân – Tâm – Trí cho cộng đồng trong Hội nghị Khoa học Toàn quốc 2023 do Hội Y tế dự phòng Việt Nam tổ chức. Ứng dụng AN Space và bộ công cụ Sổ tay hành […]

AN Space ký thỏa thuận hợp tác với Công đoàn Y Tế

AN Space ký thỏa thuân hợp tác với Công đoàn Y tế

Công đoàn Y tế Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao và ký thỏa thuận hợp tác với AN Space để AN có cơ hội tiếp cận và triển khai chăm sóc sức khỏe thân tâm cho 550.000 cán bộ ngành y tế bao gồm các Y – Bác sĩ và CBCNV. Đây chính […]