Làm thế nào để hạnh phúc trong công việc?

Làm thế nào để hạnh phúc trong công việc?

Ngày 01/04, nhận được lời mời của Ban Giám Đốc Thiết Thạch Group, Ông Đặng Trọng Ngôn – Nhà sáng lập AN Space đã có buổi chia sẻ cho gần 80 CBCNV cấp quản lý về chủ đề  “Làm thế nào để hạnh phúc trong công việc”. AN Space tin rằng nhân lực hạnh phúc […]