Cân bằng dinh dưỡng ngày Tết

Tết là thời điểm có rất nhiều món ăn ngon, nhưng kèm theo đó cũng dễ tiềm ẩn các vấn đề cho sức khỏe. Những vấn đề liên quan đến sức khỏe này thường bắt nguồn bởi một vài sai lầm của chúng ta trong chế độ dinh dưỡng những ngày đầu năm này. Vậy, […]

Đưa lối sống Mindfulness vào đời sống gia đình

đưa lối sống mindfulness và đời sống gia đình

“Mindfulness” hay chánh niệm là nội dung đang được quan tâm trong giai đoạn hiện nay, khi cuộc sống có quá nhiều khó khăn, áp lực tinh thần. Mindfulness có nghĩa là biết những gì mình đang làm và tập trung toàn bộ ý thức vào việc ấy. Đưa lối sống mindfulness vào đời sống […]