Chánh niệm trong công việc

Chánh niệm là một khái niệm không còn xa lạ nữa; nhất là khi áp lực công việc và cuộc sống tăng cao, đòi hỏi chúng ta phát triển khả năng tập trung của mình lên. Thiền định và chánh niệm có thể giúp chúng ta giảm căng thẳng, hạn chế những phản ứng tiêu […]

Những quan điểm sai lầm về Thiền

Khoa học đã chứng minh thiền định có tác dụng tích cực cho sức khỏe con người – cả thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, cũng giống như quá trình xây dựng những thói quen tích cực khác, nếu đi sai hướng, nếu lạm dụng quá mức, nếu hiểu sai thì người thực hành […]

Chánh niệm trong sinh hoạt gia đình

“Chánh niệm” là nội dung được quan tâm rất nhiều, nhất là trong giai đoạn hiện tại này, khi cuộc sống có quá nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, một số người cho rằng, thực hành chánh niệm là hoạt động của giới tu sĩ, cụ thể là người theo pháp môn tu Thiền. […]